ஸ்ரீ உத்தியம்மன் கோவில் கோட்டைப்பட்டி

ஸ்ரீ உத்தியம்மன், தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் பரவி வரும் கோவியர் சமூகத்தின் பிரிவினருக்கான குல தெய்வம். முக்கிய தெய்வமான அம்மன் ஆரம்ப முதலாக ஒரு பனை ஓலைப் பெட்டியின் வடிவத்தில் வணங்கி ஆராதிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதில் இன்று அம்மனின் அனைத்து சேலை, ஆபரணம், வளையல் மற்றும் அலங்கார துணை பொருட்கள் உள்ளன.
முக்கிய தெய்வம் & நந்தவனம்

முக்கிய தெய்வம் & நந்தவனம்

ஸ்ரீ உத்தி அம்மன்

முக்கிய தெய்வம் மற்றும் தாய் தெய்வமான உத்தியம்மன் செழிப்பையும் மிகுதியையும் தருவதாக நம்பப்படுகிறது.

நந்தவனம்
மஹாசிவராத்திரியின் போது கோவிலுக்கு அருகில் உள்ள கோவில் தோட்டம் (நந்தவனம்) விளக்குகளால் ஜொலித்து மலர்களால் அலங்கரிக்கப்படுகிறது

2022 – மகா சிவராத்திரி

2023 பூஜை நிகழ்வுகள்

நிகழ்வுகள் நாள் & நேரம்
மகா சிவராத்திரி (ஆண்டுக்கு ஒரு முறை) பிப்ரவரி 18, 2023
நேரம் மாலை 3 மணி முதல் 12 மணி வரை
ஆடி வெள்ளி 2023, ஜூலை 17 முதல் ஆகஸ்ட் 16, 2023 வரை அனைத்து வெள்ளிக்கிழமைகளிலும்
தை 2023 ஜனவரி 15 முதல் பிப்ரவரி 12 வரை அனைத்து வெள்ளிக்கிழமைகளும்
பௌர்ணமி பூஜை அனைத்து தமிழ் மாத பௌர்ணமிகளிலும்
ஆண்டு முழுவதும் அனைத்து நாட்களிலும் கருவறையில் இரண்டு முறை விளக்குகள் ஏற்றி மலர்களால் அலங்கரிக்கப்படும்

2022 – மகா சிவராத்திரி

2023 பூஜை நிகழ்வுகள்

நிகழ்வுகள் நாள் & நேரம்
மகா சிவராத்திரி (ஆண்டுக்கு ஒரு முறை) பிப்ரவரி 18, 2023
நேரம் மாலை
3 மணி முதல்
12 மணி வரை
ஆடி வெள்ளி 2023, ஜூலை 17
முதல் ஆகஸ்ட் 16,
2023 வரை
அனைத்து
வெள்ளிக்
கிழமைகளிலும்
தை 2023 ஜனவரி
15 முதல் பிப்ரவரி
12 வரை அனைத்து வெள்ளிக்
கிழமைகளும்
பௌர்ணமி பூஜை அனைத்து
தமிழ் மாத
பௌர்ணமிகளில்
ஆண்டு முழுவதும்
அனைத்து நாட்களிலும்
கருவறையில் இரண்டு முறை விளக்குகள் ஏற்றி மலர்களால் அலங்கரிக்கப்படும்

2024 – மகா சிவராத்திரி பூஜை